Bijuteria

20/09/2010

El conjunt de joies s’anomena bijuteria. La bijuteria sol referir-se a joies que no estan fetes de materials preciosos però que normalment els imiten. Hem d’evitar *bisuteria, que és un castellanisme.


Aleshores i a les hores

13/09/2010

Un lector m’ha demanat que parli de la diferència entre aleshores i a les hores, de pronúncia idèntica però de grafia i significat distints.

Aleshores (tot junt) és l’adverbi que significa ‘en aquell moment’ (i és equivalent a llavors).

A les hores (tres paraules) es fa servir per parlar d’unes hores en concret, d’un moment més determinat.

  • Va agafar el llapis i, aleshores, es va posar a dibuixar.
  • Cal visitar el metge a les hores que marca l’anunci.

Allau

07/09/2010

Una allau és “una massa de neu que es desprèn i es precipita muntanya avall amb violència” (GDLC). També podem parlar, en sentit figurat, d’una allau de persones o d’una allau de felicitacions, per exemple.

Cal recordar que el gènere de allau és femení.

  • De sobte va sonar el timbre i tot seguit va baixar una allau de persones per les escales.
  • Ha rebut una allau de protestes per les seves declaracions.

Anàlisi

02/09/2010

Es poden fer anàlisis de moltes coses (de sang, de sintaxi, del disc dur d’un ordinador, d’un discurs, d’una novel·la, d’una fotografia, etc.), però sempre seran totes femenines. També cal tenir en compte que el singular és anàlisi (sense cap essa de més al final) i el plural, anàlisis.

  • L’ordinador ha fet una anàlisi exhaustiva del disc.
  • Els han fet saber que les anàlisis de sang són correctes.

Síndrome

01/09/2010

El substantiu síndrome, el “conjunt de símptomes d’una malaltia” té el gènere femení. Així, parlarem de la síndrome d’Estocolm o de la síndrome d’Stendhal, per exemple.