Mortalitat i mortaldat

24/11/2011

La mortalitat és el nombre de morts que es produeixen en un període de temps (tot sovint, un any) i en un lloc determinat.

  • La mortalitat infantil sol ser més alta en països en vies de desenvolupament.
  • Aquest any l’índex de mortalitat a les carreteres ha estat més baix que l’anterior.

Mortalitat també pot fer referència a la qualitat de mortal.

  • Sempre s’ha negat la mortalitat dels déus.

En canvi, fem servir mortaldat quan volem fer referència a la gran quantitat de morts que han estat provocades per una catàstrofe (una epidèmia, una guerra, un cataclisme, etc.)

  • Les guerres contínues en aquell país han causat una gran mortaldat.

Llevataps

13/11/2011

L’estri que ens fa considerablement més còmoda la vida perquè ens ajuda a destapar ampolles s’anomena llevatapstirabuixó (per a les ampolles amb taps de suro) obridor o, fins i tot, obreampolles, noms ben transparents i gràfics.

  • Cal que portis un llevataps perquè puguem obrir l’ampolla de vi.

*Abollar

03/11/2011

Com sabeu, *abollar (fer un bony en una superfície) és la paraula castellana i no és correcta en català. Podem fer servir, en canvi, abonyegar. Quines altres propostes se us acudeixen?

  • Va xocar contra un arbre i el cotxe va quedar ben abonyegat.

Titella

01/11/2011

Un titella és un ninot que fem bellugar amb els dits o amb fils per donar-li moviment i fer veure que és animat. Cal recordar que el gènere de titella és masculí.

  • Els titelles de fils explicaven una història als nens i les nenes del teatre.