Aconseguir

31/05/2012

L’altre dia em van demanar si en català podem dir *conseguir. La resposta, com molts ja deveu saber, és que no. Hem de dir aconseguir, amb una a davant, i no pas *conseguir, que és la forma castellana.

  • Aconseguirem córrer 20 quilòmetres si entrenem cada dia.

Mitjà i medi

23/05/2012

Avui voldria parlar dels usos de mitjà i medi, dos substantius que molt sovint he detectat que es confonen. A veure si me’n surto a l’hora d’ensenyar-ne les diferències.

MITJÀ

El mitjà és, d’una banda, “allò que serveix per a arribar a un fi” (DIEC2). Per exemple, es diu que el fi justifica els mitjans o que una família no té prou mitjans per a sobreviure sense ajut.

Els altres mitjans que tenim són els que ens fan arribar informació: els mitjans de comunicació. Podríem dir que també són coses serveixen per a un fi: a través d’ells se’ns transmet informació de tot tipus.

  • Són exemples de mitjans de comunicació Internet, els diaris, la ràdio i la televisió.

Finalment, també hi ha la preposició per mitjà de (equivalent a mitjançant), que és ben transparent:

  • L’hem consolat per mitjà de paraules dolces.
  • Hem travessat el riu mitjançant unes roques.

MEDI

El medi és l’espai físic en què es desenvolupa un fenomen o en què habita un ésser. A la Terra hi ha tres medis: l’aquàtic, el terrestre i l’aeri. També es parla del medi ambient, del medi rural i el medi urbà.

  • Els peixos habiten el medi aqüàtic.
  • En aquell local es troba en el seu medi.

*Apuro

22/05/2012

L’altre dia em van dir “Estic en un apuro”, amb el significat de ‘trobar-se en un problema’. Jo em vaig guardar prou de corregir la persona (no era el moment), però el que aquí ens ocupa és el següent: com podem dir apuro correctament i amb aquest significat en català?

Hi ha moltes opcions i cal veure sempre el context. Podem dir, per exemple, problema, embolic, embull, destret, tràngolmerder. Quines altres opcions se us acudeixen?


Accedir i excedir

10/05/2012

Avui m’agradaria parlar de dos verbs que es pronuncien igual, en el dialecte oriental, però que s’escriuren de diferent manera: accedir i excedir.

ACCEDIR

Accedir vol dir, d’una banda, ‘entrar’. Accedir a un castell, accedir a una pàgina web.

De l’altra, accedir també vol dir ‘consentir’ davant d’una cosa que et demanen. Accedir a portar el cotxe, accedir a una petició.

EXCEDIR

Excedir, en canvi, vol dir ‘superar’. Aquest ordinador excedeix el meu en qualitat. Hem excedit la velocitat permesa.

També podem dir que algú s’ha excedit si creiem ha ultrapassat uns límits que hem establert. S’ha excedit amb tantes preguntes molestes.