Hoste i hostessa

29/12/2012

Les persones que s’encarreguen d’acollir i atendre els passatgers d’un avió o el públic d’un esdeveniment s’anomenen hostes (els homes) i hostesses (les dones). No s’admet el terme *hostès per als homes. Altres denominacions que actualment es fan servir per a designar els hostes i les hostesses dels avions són assistent i assistenta de vol i auxiliar de vol.

 • Els hostes i les hostesses ens van oferir un obsequi a l’acabament del congrés.
 • Els hostes i les hostesses de l’avió expliquen sempre les mesures de seguretat que s’han de tenir en compte durant el vol.

Per (a) què i perquè

16/12/2012

Sovint es produeixen vacil·lacions a l’hora de fer servir per què, per a què i perquè. Avui em proposo escriure l’ús de cada partícula o grup de partícules de la manera més simple i entenedora possible. (Com sempre, demaneu-me tots els dubtes que tingueu sobre això.)

PER QUÈ

— D’una banda, per què és la combinació de la preposició per amb el pronom interrogatiu què. Introdueix una interrogació (atenció: cal tenir en compte que la interrogació pot ser directa o indirecta) i es refereix a la causa d’una acció.

 • Per què has vingut? (Pregunta directa)
 • Digues per què has vingut. (Pregunta indirecta)
 • M’agradaria saber per què has vingut. (Pregunta indirecta)

— De l’altra, per què també pot ser la combinació de la preposició per amb el pronom relatiu què. Aquest ús es distingeix clarament de l’anterior i és molt menys habitual:

La porta per què ha passat era mig oberta ( = la porta per la qual ha passat).

PER A QUÈ

— És la combinació de la locució preposicional per a amb el pronom interrogatiu què. Introdueix una interrogació (directa o indirecta) i es refereix a la finalitat d’una acció.

 • Per a què serveix el fax? (Pregunta directa)
 • Digues per a què serveix el fax. (Pregunta indirecta)
 • M’agradaria saber per a què serveix el fax. (Pregunta indirecta)

PERQUÈ

— Perquè és una conjunció que pot tenir un valor causal o final.

 • He vingut perquè volia veure’t. (Valor causal: “la raó d’haver vingut és que et volia veure”)
 • Fan la revista en línia perquè arribi a més gent. (Valor final: “la revista es fa en línia amb la finalitat que arribi a més gent”). Atenció, aquí en castellà es faria servir ‘para que’.

— De vegades la conjunció perquè se substantivitza, la qual cosa vol dir que perquè és converteix en un nom,  amb el significat de ‘causa, raó’. En aquest cas, el perquè va precedit d’un determinant.

 • No coneix el perquè de la vida.
 • No li ha donat cap perquè del seu comportament.

n. b. Fixeu-vos que en tots tres casos el què duu accent.


Muntar

09/12/2012

Avui vull fer un post molt curtet per recordar que el verb correcte en català és muntar, amb u, i no pas *montar, que és el verb castellà.

 • Munta i desmunta el trencaclosques tot sovint per tranquil·litzar-se.
 • Munten un negoci innovador en el seu sector amb l’esperança que els vagi bé.

Pondre

01/12/2012

Si una gallina (o una altra femella ovípara) fa un ou i l’expulsa diem que el pon (del verb pondre) i no pas que el posa (del verb posar). En castellà sí que es fa servir el verb poner amb aquest significat, però en català es diferencia posar de pondre. Cal recordar que el participi de pondre és post.

 • Quants ous ha post la gallina?
 • Les femelles ponen ous i els coven fins que neixen els pollets.