Tro i tron

30/10/2013

Avui explicaré la diferència entre tron i tro.

El seient d’un rei és un tron. El càrrec també s’anomena tron.

  • Va seure al tron i va posar-se la corona per a la cerimònia.
  • Ha renunciat al tron i s’ha proclamat la república.

El tro és el soroll que es produeix després que hi hagi hagut un llamp. El plural és trons.

  • Després de veure el llamp se sent el tro.
  • Va parlar i la veu va ressonar com un tro.

Pedaç

22/10/2013

Entro en una mena de sastreria moderna i, mentre m’espero, llegeixo els anuncis, impresos en color, que hi ha penjats a la paret. Constato que estan plens de castellanismes, que ni tan sols s’han preocupat d’adaptar a la grafia catalana per camuflar-los. Un d’ells és parche, escrit així, tal qual. Bé, doncs, com podem dir parche en català? Pedaç.

  • Posem pedaços als pantalons.

Un pedaç pot ser això, un tros de roba cosit en una peça de roba per tapar un forat o una altra cosa feta malbé, i també pot utilitzar-se, de manera figurada, per fer referència a una solució provisional i insuficient que s’aplica a un problema.

  • Cal buscar les raons profundes del conflicte en lloc de posar pedaços en forma d’injeccions diners.

Excés i accés

16/10/2013

Els substantius excés i accés es pronuncien igual en català oriental, malgrat que la grafia i el significat són diferents. Convé no confondre’ls quan els escrivim.

EXCÉS

Un excés és una cosa que sobrepassa un límit o una mesura establerts.

Podem parlar d’un excés de velocitat si ens excedim en la velocitat permesa legalment.

Diem que hi ha un excés d’estoc si n’hi ha més del que caldria.

ACCÉS

Un accés pot ser un espai per on s’arriba (s’accedeix) a un lloc. L’accés al jardí és per la porta del darrere.

També pot ser el fet de tenir a l’abast, de poder aconseguir fàcilment, una cosa. Tothom té dret a l’accés de la informació.

I també pot ser una mena de sinònim de atac. Accés de tos, de pànic, de nostàlgia.


Vetllar i pernoctar

09/10/2013

Si passem la nit o molta part de la nit sense dormir podem dir que hem vetllat (o que hem tranuitat).

  • Ha vetllat tota la nit per estudiar.

Si passem la nit en un lloc determinat, fora de casa, diem que hem pernoctat. També podem fer servir, amb aquest significat, tranuitar. Així mateix, es pot dir, simplement, fer nit.

  • Se’ls va fer de nit abans de tornar a casa i van haver de pernoctar en un refugi.

Comú, comuna, comuns, comunes

02/10/2013

Avui vull parlar de l’adjectiu comú, que sovint s’usa com si fos invariable en gènere. A diferència del que es fa en castellà, però, en català el femení ha de variar. El femení de comú (i comuns) és comuna (i comunes).

  • Es tracta d’una equivocació molt comuna.
  • A la feina cadascú té un ordinador però les impressores són comunes.