Fondo i fons

18/12/2013

Avui vull parlar de fondo i de fons, perquè sembla que de vegades es confonen.

FONDO

 • Fondo pot ser, principalment, adjectiu. I té el significat de ‘pregon’, de ‘profund’.

Ha tirat la clau en un pou molt fondo.

 • També pot ser un adverbi, amb el significat de ‘profundament’.

Davant la pregunta, ha respirat fondo i no ha contestat.

 • Finalment, fondo pot ser ‘una vall estreta i de parets espadades’ (DIEC2) i, doncs, ser un nom.

FONS

 • Fons és sempre un nom i pot tenir significats diversos, alguns dels quals queden il·lustrats amb els exemples següents.

Dorm a l’habitació del fons del passadís.

No hem sentit el soroll de la pedra en xocar contra el fons (perquè el pou és molt fondo).

Ha deixat el fons de la fotografia desenfocat per fer ressaltar els elements col·locats a primer terme.

L’entitat s’ha quedat sense fons i ha hagut de cancel·lar els serveis que ofereix.

 • També hi ha la locució adverbial a fons, que vol dir ‘extensament, profundament’.

Cal que estudiïs el temari a fons si vols aprovar.


Escorcollar

11/12/2013

Escorcollar vol dir ‘examinar minuciosament’. Es pot escorcollar un espai o una persona i normalment es fa amb la intenció de buscar-hi o descobrir alguna cosa amagada. Atenció!, el verb registrar no té aquest significat.

 • L’han escorcollada per entrar al parlament.
 • La policia escorcollarà el domicili per trobar-hi proves del delicte.

Els substantius de escorcollar són escorcoll i escorcollament.


Titllar

04/12/2013

Titllar és ‘atribuir una qualitat negativa a algú o a una cosa’.

 • Ha titllat les paraules d’injustes i enverinades.
 • Ha titllat l’enemic de covard (O bé: Ha titllat l’enemic com a covard).

Cal recordar que es titlla algú (o una cosa) d’una qualitat negativa, però no d’una qualitat positiva (o neutra). És a dir, no podem dir, per exemple, “l’ha titllada de simpàtica” o “ha titllat la situació d’excepcional”. En aquest cas, podem fer servir el verb qualificar, que es refereix a qualsevol qualitat, ja sigui positiva, negativa o neutra.

 • L’ha qualificat de simpàtica.
 • Ha qualificat la situació d’excepcional.

D’altra banda, he trobat que es pot fer servir taxar en el sentit de titllar, així com també tatxar. Tatxa vol dir, entre altres coses, ‘defecte’.