Gerro i gerra

26/02/2014

Avui parlaré de gerros i de gerres. Potser a algú li sorprèn, però sovint aquestes dues paraules es confonen i donen lloc a situacions curioses. La confusió pot ser per la proximitat gràfica o per l’ús semblant que se’n fa, relacionat amb l’aigua. Ara ho veurem.

GERRO. Un gerro és un recipient ornamental destinat a contenir flors. (Però, evidentment, no sempre conté flors.)

 • Han comprat a Verdú tot de gerros de terrissa per posar-los per casa i fer bonic.

GERRA. Una gerra és un recipient en què posem un líquid (o una substància semilíquida) per conservar-lo i després servir-nos-en. Una gerra també és un got amb nansa (per exemple, una gerra de cervesa).

 • Va agafar la gerra de mel i se’n va servir generosament.
 • Demana dues gerres de cervesa negra al pub.

No cal dir que de vegades es fa servir una gerra com a gerro o, fins i tot, un gerro com a gerra. Però això ja és una altra cosa…


Esquarterar

19/02/2014

Esquarterar vol dir, d’entrada, ‘dividir en quarters’ el cos d’un animal o d’una persona. Un quarter és cadascuna de les parts (normalment, iguals) en què queda dividit el cos en esquarterar-lo.

Per extensió, esquarterar també té el significat de, simplement, ‘dividir en trossos el cos d’un animal o una persona’. La divisió del cos, doncs, no es fa necessàriament en quatre parts. A més d’éssers vius, també s’esquarteren coses: un terreny en parcel·les, per exemple.

En tot cas, cal tenir en compte que la forma normativa és aquesta, esquarterar, i no pas *desquartitzar, *desquartisar, *esquartitzar, *esquartisar o *desquarterar.

D’altra banda, espedaçar i especejar (de pedaç i de peça, respectivament) són formes sinònimes de esquarterar en el segon sentit.

 • Abans, en algunes festes majors, lligaven cada extremitat d’un animal en quatre cavalls diferents i l’esquarteraven d’una manera salvatge, com a celebració.
 • Se sol esquarterar un pollastre per fer-lo rostit.
 • Dexter esquartera les seves víctimes, en col·loca els trossos en bosses d’escombraries i les llença al mar.

Ruca

12/02/2014

La ruca, a més d’una somera, és una herba molt gustosa, de fulles arrodonides, que sovint es posa a les amanides o es fa servir de condiment (s’afegeix a la pasta, per exemple). En castellà se’n diu rúcula.

ruca


Degut

05/02/2014

Si volem fer servir la paraula degut, abans ens hauríem d’aturar una mica (o no) per veure si l’estem fent servir adequadament. Som-hi.

 

DEGUT A

L’ús de degut, com a preposició i acompanyat de a, és incorrecte. Així, són incorrectes les frases següents:

 • El metro ha estat aturat degut a una avaria.
 • Els menjadors socials no donen a l’abast degut a l’increment de persones que els visiten.

En lloc de la locució degut a podem fer servir a causa de (o, simplement, per) per expressar relació de causalitat. Són opcions correctes, doncs:

 • El metro ha estat aturat a causa d’una avaria.
 • Els menjadors socials no donen a l’abast per l’increment de persones que els visiten.

 

DEGUT, DEGUDA, DEGUTS, DEGUDES

Ara bé, l’ús de degut com a participi (del verb deure) o adjectiu sí que és correcte. Com a tal, pot presentar també les formes del femení i els plurals.

 • El retard ha estat degut a una avaria. (El significat és pràcticament idèntic al de la frase de més amunt, però les funcions de degut en cada cas són ben diferents.)
 • Ha estudiat el cas amb la deguda atenció. ( = Ha estudiat el cas amb l’atenció que calia.)