Floridures i floritures

06/08/2014

L’altre dia vaig veure en un text que havien confós aquests dos mots. Pel context s’entenia que volien dir floritures però van escriure floridures. Recordem quin significat representa cadascun dels dos noms, ben pròxims gràficament i fonèticament.

Una floridura és una capa fúngica, vellutada i pulverulenta, que es forma sobre una superfície orgànica i que en produeix la descomposició (definició adaptada extreta del DDLC). És a dir, el florit que surt al pa, a la fruita, etc., abans que es podreixi.

Una floritura és un adorn artificiós, excessiu, superflu. Se sol usar amb una connotació negativa. Així, un disseny pot tenir moltes floritures, algú pot fer un discurs amb massa floritures, etc.