Estafar

27/04/2016

Estafar vol dir ‘perjudicar econòmicament algú per mitjà de l’engany’ (DDLC). També parlem d’una estafa o d’un estafador.

Cal recordar que, si ho volem dir correctament, en català no en podem dir timar. Ni timo ni timador. Aquestes són les formes pròpies del castellà.


Pes

20/04/2016

Les peces que serveixen d’unitat de pes, per exemple en unes balances, s’anomenen pesos. De la mateixa manera, Les peces que es fan servir per fer exercicis gimnàstics de musculació o que es col·loquen en màquines amb el mateix objectiu també s’anomenen pesos.

En aquest sentit, cal recordar que pesa, en femení, NO és una forma correcta en català.


Tona

13/04/2016

Una tona és equivalent a mil quilograms. La unitat de mesura de la tona s’utilitza per medir el pes d’objectes molt pesants, com ara camions o vaixells.

Cal dir que tonelada NO és una forma correcta en català; tonelada es tracta de la forma castellana.


Tàpera

06/04/2016

Una tàpera és una poncella de la planta taperera. (Una poncella és una flor abans d’obrir-se, quan encara té forma de botonet.)

Les tàperes, que tenen un gust amarg molt característic, s’adoben en vinagre per poder-se menjar i sovint es fan servir com a condiment, per exemple al peix, a la pasta o a la pizza.

En castellà se’n diu alcaparra. Recordeu que en català, si ho volem dir bé, no en podem dir alcaparra; n’hem de dir tàpera.