Estàtic i extàtic

30/11/2016

Convé no confondre aquests dos adjectius.

Estàtic vol dir ‘en repòs, sense moviment’. Bicicleta estàtica. Electricitat estàtica.

  • Per a l’actuació s’han quedat de cop tots estàtics, com si fossin estàtues.

Extàtic vol dir ‘en èxtasi’.

  • Mentre contemplava el magnífic paisatge nevat tenia la mirada extàtica.

*Sobre segur

23/11/2016

La locució adverbial *sobre segur és un calc de la castellana sobre seguro i no és correcta. Quines expressions més genuïnes podem fer servir per evitar-la?

D’entrada, hi ha a cop segur. També podem explicar l’expressió i dir, directament, ‘sense córrer cap risc’.

  • Si repasses la petició un altre cop abans de donar-la aniràs a cop segur.
  • Abans de contestar res, va fer una consulta a la seva advocada per no córrer cap risc innecessari.

Se us acuden altres opcions?


Afores

16/11/2016

Els voltants d’un lloc (d’una població, d’un espai) s’anomenen afores. Recordem que afores és un nom masculí; hem de dir els afores, i no les afores.

  • Viuen als afores de Barcelona.
  • L’animal va córrer fins als afores del jardí.

Tribut

09/11/2016

Un tribut és un impost. Per exemple, es poden pagar o recaptar tributs. Tribut, per extensió, també fa referència a la contribució no pecuniària que algú ha de fer per saldar un deute o complir una obligació.

Ara bé, cal recordar que un tribut no és un homenatge. No hauríem de dir, per exemple, que els alumnes han retut tribut al seu professor. (Podríem dir, per exemple, que els alumnes li han retut homenatge.)