Immemorial i immemorable

31/01/2018

Immemorial

(Format a partir de l’adjectiu llatí memorialis, que vol dir: ‘que ajuda la memòria’.)

Tan antic que no es recorda quan va començar.

  • Des de temps immemorials els humans han buscat maneres de ser feliços.
  • Estendre la bugada i deixar que s’assequi a l’aire és un costum immemorial i molt més sostenible que l’assecadora.

Memorable

Digne de ser recordat.

  • La final de Wembley del 92 va ser un partit memorable.

Immemorable

No memorable.

  • Va ser una classe anodina i sense interès: del tot immemorable (Si bé immemorable potser té un ús més reduït i crec que de manera més natural diríem: “No va ser una classe gens memorable”.)

Atenció!, convé no fer servir immemorable amb el sentit de immemorial.

 

 


Llitera

17/01/2018

Una llitera és un llit lleuger i portàtil que serveix per transportar malalts o ferits. En català no en diem camilla.

(Una llitera, és clar, també és un moble format per dos llits, l’un al damunt de l’altre.)

 


Rondar

03/01/2018

Rondar té diversos significats. N’explico només alguns, els que em sembla que són els principals, perquè el que vull és explicar a continuació què no vol dir rondar.

– Recórrer els carrers. Es pot rondar pels carrers per fer vigilància (per exemple, la policia, un sereno) o per cap finalitat determinada, pel plaer de fer-ho.

  • No feu gaire soroll, que ronda el vigilant.
  • La Colometa ronda pels carrers abans de fer el crit d’alliberament.

– Començar a sentir una cosa. Ens pot rondar la son, una malaltia, fins i tot una amenaça.

  • A aquesta nena li està rondant la grip.

Rondar algú vol dir moure’s contínuament al voltant d’algú, seguir-lo, etc., per aconseguir-ne alguna cosa, sovint seduir-lo.

  • Fa temps que el ronda perquè li vol demanar el cotxe.

Què no vol dir rondar?

Rondar no vol dir ‘aproximar-se a una magnitud determinada’. És a dir, aquesta frase no seria correcta:

  • *(La taxa d’atur a Catalunya ronda el 13%.)

Caldria dir:

  • La taxa d’atur a Catalunya s’acosta al 13%.

També podríem fer servir s’apropa, s’aproxima, és prop del, etc.