Muscleres

21/02/2018

Fa temps, parlant dels músculs, musclos i muscles, vaig fer referència a les muscleres. Ara m’agradaria comentar-ne els diferents significats una mica més detalladament.

1. Les muscleres són les parts d’una peça de vestir que cobreixen els muscles (o espatlles).

Les muscleres del vestit tenen un serrell decoratiu a cada extrem.

2. A més, i suposo que per extensió, les muscleres són els coixinets que es cusen a l’interior d’algunes peces de vestir, a la part on van les espatlles. D’aquesta manera s’aconsegueix l’efecte estètic d’unes espatlles rectes. Les muscleres es portaven molt als anys vuitanta i ara hi ha qui les torna a portar (o potser ja han tornat a passar de moda, no ho sé).

Les muscleres es col·loquen en camises, jaquetes, jerseis i fins i tot en samarretes.

3. Les muscleres també són les peces de l’armadura antiga que cobrien i protegien les espatlles.

Les muscleres protegien les espatlles dels cavallers.

4. D’altra banda, una musclera és un indret on es crien musclos.

A les muscleres no només s’hi crien musclos, també altres tipus de mol·luscs, com ara ostres.


Urgir

14/02/2018

Urgir vol dir ‘ser urgent’. Tot seguit explico el comportament sintàctic d’aquest verb.

El verb urgir és intransitiu, és a dir, no admet cap complement directe.

  • Urgeix reformar la casa. (reformar la casa = subjecte)
  • Li urgeix reformar la casa. (li = complement indirecte; reformar la casa = subjecte)

En totes dues frases es pot substituir urgir per ser urgent.

La frase següent, en canvi, no és correcta, perquè es fa servir urgir com a transitiu, i ja hem dit que no admet complement directe.

  • *El propietari urgeix el llogater a pagar el deute. (el propietari = subjecte; el llogater = complement directe; a pagar el deute = complement de règim verbal)

En aquest cas no podem substituir urgir per ser urgent. Per expressar el mateix en una frase que sigui correcta podríem dir, per exemple: El propietari apressa el llogater a pagar el deute.


Portalliteres

07/02/2018

El o la portalliteres és la persona que transporta algú en una llitera. No se’n diu camiller o camillera.