Reposador

18/01/2017

La persona que es dedica a omplir de productes les prestatgeries d’una botiga o d’un establiment a mesura que es van buidant i que s’ocupa que quedin ben col·locats s’anomena reposadora.

Les formes són reposador, reposadora, reposadors i reposadores. En castellà se’n diu reponedor.

Reposar, a més de voler dir ‘tornar a posar’, també vol dir, és clar, ‘descansar’. Per tant, un reposador també és un lloc on es pot reposar.


Dot

11/01/2017

Els dots d’una persona són les qualitats naturals que té per fer alguna cosa. Per exemple, diem que algú té dots per fer un ofici, per a una art, per a una activitat.

  • A la competició va mostrar els seus dots de gimnasta.
  • Com que té grans dots per a l’oratòria sap convèncer l’interlocutor ràpidament.

Un dot també és l’aportació de béns que una dona feia al seu marit en casar-se (costum present encara en algunes cultures) o d’una novícia quan entra en un convent.

Recordem que dot sempre és masculí: el dot, els dots.


Embotir

14/12/2016

Embotir vol dir ‘omplir de carn capolada un embolcall elàstic, fent-hi pressió’ (DDLC). (Capolada vol dir ‘tallada en trossos petits’.)

Recordem que no podem fer servir la forma *embutxar (del castellà embuchar). Per tant, hem de dir llom embotit i no *llom embutxat.


Estàtic i extàtic

30/11/2016

Convé no confondre aquests dos adjectius.

Estàtic vol dir ‘en repòs, sense moviment’. Bicicleta estàtica. Electricitat estàtica.

  • Per a l’actuació s’han quedat de cop tots estàtics, com si fossin estàtues.

Extàtic vol dir ‘en èxtasi’.

  • Mentre contemplava el magnífic paisatge nevat tenia la mirada extàtica.

*Sobre segur

23/11/2016

La locució adverbial *sobre segur és un calc de la castellana sobre seguro i no és correcta. Quines expressions més genuïnes podem fer servir per evitar-la?

D’entrada, hi ha a cop segur. També podem explicar l’expressió i dir, directament, ‘sense córrer cap risc’.

  • Si repasses la petició un altre cop abans de donar-la aniràs a cop segur.
  • Abans de contestar res, va fer una consulta a la seva advocada per no córrer cap risc innecessari.

Se us acuden altres opcions?


Afores

16/11/2016

Els voltants d’un lloc (d’una població, d’un espai) s’anomenen afores. Recordem que afores és un nom masculí; hem de dir els afores, i no les afores.

  • Viuen als afores de Barcelona.
  • L’animal va córrer fins als afores del jardí.

Tribut

09/11/2016

Un tribut és un impost. Per exemple, es poden pagar o recaptar tributs. Tribut, per extensió, també fa referència a la contribució no pecuniària que algú ha de fer per saldar un deute o complir una obligació.

Ara bé, cal recordar que un tribut no és un homenatge. No hauríem de dir, per exemple, que els alumnes han retut tribut al seu professor. (Podríem dir, per exemple, que els alumnes li han retut homenatge.)