*Sentadilla

18/04/2018

Heu fet mai *sentadilles? D’aquest exercici de musculació en català n’hem de dir esquat (Termcat), la forma adaptada de l’anglesa squat. Per si voleu saber què són exactament els esquats, us copio la definició que en dona el Termcat:

Exercici de musculació executat amb l’halter sobre les espatlles, per davant o per darrere del coll, o amb les manuelles, en posició dempeus, amb les cames lleugerament separades i amb les plantes dels peus en contacte total amb el terra, que consisteix a flexionar i estendre les cames, amb la columna vertebral recta.

De tota manera, pel que tinc entès els esquats també es fan sense pesos.

Anuncis

El contrari o al contrari

28/03/2018

Al contrari és una locució adverbial que introdueix l’alternativa totalment oposada respecte d’una afirmació que s’ha negat prèviament (DDLC). Vol dir ‘al revés’.

 • La proposta no va despertar cap acord; al contrari, tothom s’hi va oposar en rodó.
 • Tot i la seva edat no té cap mal; ben al contrari, està sa com un gra d’all.

La locució de vegades apareix precedida per un adverbi de reforç: ben al contrari o tot al contrari. Cal recordar, però, que no fem servir la locució *pel contrari.

El contrari, en canvi, vol dir ‘la cosa contrària’ i no és cap locució, sinó simplement un substantiu acompanyat del seu article.

 • El contrari de fosc és clar.
 • Va fer el contrari del que havia dit que faria en el discurs del dia anterior.

 

 


Ample o ampli

07/03/2018

Cal diferenciar l’adjectiu ample de l’adjectiu ampli, perquè tenen un significat lleugerament diferent

Ample (ampla, amples) és ‘extens en amplada’, és a dir, extens en sentit horitzontal, de costat a costat. També, amb referència a la roba, vol dir ‘folgat’, que no estreny.

 • El jersei li ve ample.
 • La carretera és tan ampla que hi caben quatre carrils.

Ampli (àmplia, amplis, àmplies) vol dir ‘de gran extensió o capacitat’. També, per extensió, té el significat de ‘poc restrictiu’.

 • El pis disposa d’una cuina àmplia: hi ha espai per moure-s’hi amb comoditat.
 • Han fet un estudi molt ampli sobre la representació de la dona a la publicitat.
 • Es tracta d’una interpretació àmplia de la llei.

 


Muscleres

21/02/2018

Fa temps, parlant dels músculs, musclos i muscles, vaig fer referència a les muscleres. Ara m’agradaria comentar-ne els diferents significats una mica més detalladament.

1. Les muscleres són les parts d’una peça de vestir que cobreixen els muscles (o espatlles).

Les muscleres del vestit tenen un serrell decoratiu a cada extrem.

2. A més, i suposo que per extensió, les muscleres són els coixinets que es cusen a l’interior d’algunes peces de vestir, a la part on van les espatlles. D’aquesta manera s’aconsegueix l’efecte estètic d’unes espatlles rectes. Les muscleres es portaven molt als anys vuitanta i ara hi ha qui les torna a portar (o potser ja han tornat a passar de moda, no ho sé).

Les muscleres es col·loquen en camises, jaquetes, jerseis i fins i tot en samarretes.

3. Les muscleres també són les peces de l’armadura antiga que cobrien i protegien les espatlles.

Les muscleres protegien les espatlles dels cavallers.

4. D’altra banda, una musclera és un indret on es crien musclos.

A les muscleres no només s’hi crien musclos, també altres tipus de mol·luscs, com ara ostres.


Urgir

14/02/2018

Urgir vol dir ‘ser urgent’. Tot seguit explico el comportament sintàctic d’aquest verb.

El verb urgir és intransitiu, és a dir, no admet cap complement directe.

 • Urgeix reformar la casa. (reformar la casa = subjecte)
 • Li urgeix reformar la casa. (li = complement indirecte; reformar la casa = subjecte)

En totes dues frases es pot substituir urgir per ser urgent.

La frase següent, en canvi, no és correcta, perquè es fa servir urgir com a transitiu, i ja hem dit que no admet complement directe.

 • *El propietari urgeix el llogater a pagar el deute. (el propietari = subjecte; el llogater = complement directe; a pagar el deute = complement de règim verbal)

En aquest cas no podem substituir urgir per ser urgent. Per expressar el mateix en una frase que sigui correcta podríem dir, per exemple: El propietari apressa el llogater a pagar el deute.


Portalliteres

07/02/2018

El o la portalliteres és la persona que transporta algú en una llitera. No se’n diu camiller o camillera.


Immemorial i immemorable

31/01/2018

Immemorial

(Format a partir de l’adjectiu llatí memorialis, que vol dir: ‘que ajuda la memòria’.)

Tan antic que no es recorda quan va començar.

 • Des de temps immemorials els humans han buscat maneres de ser feliços.
 • Estendre la bugada i deixar que s’assequi a l’aire és un costum immemorial i molt més sostenible que l’assecadora.

Memorable

Digne de ser recordat.

 • La final de Wembley del 92 va ser un partit memorable.

Immemorable

No memorable.

 • Va ser una classe anodina i sense interès: del tot immemorable (Si bé immemorable potser té un ús més reduït i crec que de manera més natural diríem: “No va ser una classe gens memorable”.)

Atenció!, convé no fer servir immemorable amb el sentit de immemorial.