El contrari o al contrari

28/03/2018

Al contrari és una locució adverbial que introdueix l’alternativa totalment oposada respecte d’una afirmació que s’ha negat prèviament (DDLC). Vol dir ‘al revés’.

  • La proposta no va despertar cap acord; al contrari, tothom s’hi va oposar en rodó.
  • Tot i la seva edat no té cap mal; ben al contrari, està sa com un gra d’all.

La locució de vegades apareix precedida per un adverbi de reforç: ben al contrari o tot al contrari. Cal recordar, però, que no fem servir la locució *pel contrari.

El contrari, en canvi, vol dir ‘la cosa contrària’ i no és cap locució, sinó simplement un substantiu acompanyat del seu article.

  • El contrari de fosc és clar.
  • Va fer el contrari del que havia dit que faria en el discurs del dia anterior.