Els dos i tots dos

11/10/2016

Quan hem de fer servir el determinant indefinit tots i totes davant d’un numeral, en lloc dels articles els i les? A continuació miro d’explicar els usos de totes dues expressions.

 

TOTS DOS (i tots tres, tots quatre, etc.)

—> Si l’expressió no acompanya un nom (és un pronom), cal fer servir sempre els indefinits tots i totes davant del numeral corresponent.

 • Tots dos són professors. (I no: *Els dos són professors.)
 • Totes tres han estudiat a la mateixa universitat. (I no: *Les tres han estudiat a la mateixa universitat.)

—> Si l’expressió acompanya un nom (és adjectiva), cal fer servir els indefinits tots i totes davant del numeral corresponent si:

 1. Es vol expressar una idea d’unitat entre els termes a què es fa referència.
 2. Els termes a què fan referència els noms que es determinen han estat esmentats abans.
 3. El nom que es determina no té cap complement.
 • La Joana, la Maria i la Patrícia fan el camí plegades perquè totes tres alumnes estudien a la mateixa universitat. (S’han esmentat abans els noms de les alumnes.)
 • —Estudies o treballes? —Totes dues coses. (S’ha dit abans quines dues coses són.)

 

ELS DOS (i els tres, els quatre, etc.)

—> Si l’expressió acompanya un nom (és adjectiva), es fa servir l’article els i les davant del numeral corresponent si:

 1. No es vol expressar una idea d’unitat entre els termes a què es fa referència.
 2. Els termes a què fan referència els noms que es determinen no han estat esmentats abans.
 3. El nom que es determina té un complement.
 • Cull les cinc castanyes més grosses que trobis. (Hi ha els complements “més grosses” i “que trobis”.)
 • Els dos nois que vas conèixer ahir són metges. (Hi ha el complement “que vas conèixer ahir”.)

 


Els dies de la setmana

25/07/2013

Els dies de la setmana han de dur article determinat o no? Bé, doncs depèn del que vulguem dir.

—> Si volem referir-nos a un dia concret de la setmana en què ens trobem (o de la setmana anterior o posterior si no causem confusions) no fem servir l’article.

 • Dimarts vindré (= Dimarts vinent vindré).
 • Dilluns se la va trobar pel carrer (= Dilluns passat se la va trobar pel carrer).

—> Si no volem parlar, per exemple, d’un dilluns (o d’un altre dia de la setmana) en concret, sinó de tots els dilluns, utilitzem l’article. El podem posar tant en singular com en plural.

 • El dilluns i el dimecres va a nedar (= Cada dilluns i cada dimecres va a nedar).
 • Els dimarts descansa (= Cada dimarts descansa).

—> Finalment, si expressem una data cal col·locar l’article.

 • Han convocat la reunió el dijous 30 d’abril.
 • Fa anys el 25 de març.