Portalliteres

07/02/2018

El o la portalliteres és la persona que transporta algú en una llitera. No se’n diu camiller o camillera.