Acontentar

11/06/2014

Si fas content o satisfàs algú l’acontentes, i no pas el *contentes. Així doncs, sempre amb una a al començament.

  • Només truca a l’oncle per acontentar la mare.
  • La nena al final s’ha acontentat amb dos caramels, tot i que primer en volia tres.