Danyós, danyosa

21/08/2013

Si una cosa fa mal o pot fer mal diem que és danyosa, nociva o perjudicial. Recordeu que en català l’adjectiu *danyí no és correcte.

  • Els tèrmits poden ser molt danyosos en edificis que tenen l’estructura de fusta.
  • Un excés de sucre és nociu a les dents.
  • Les seves declaracions han estat perjudicials per a tot el partit.