Degut

05/02/2014

Si volem fer servir la paraula degut, abans ens hauríem d’aturar una mica (o no) per veure si l’estem fent servir adequadament. Som-hi.

 

DEGUT A

L’ús de degut, com a preposició i acompanyat de a, és incorrecte. Així, són incorrectes les frases següents:

  • El metro ha estat aturat degut a una avaria.
  • Els menjadors socials no donen a l’abast degut a l’increment de persones que els visiten.

En lloc de la locució degut a podem fer servir a causa de (o, simplement, per) per expressar relació de causalitat. Són opcions correctes, doncs:

  • El metro ha estat aturat a causa d’una avaria.
  • Els menjadors socials no donen a l’abast per l’increment de persones que els visiten.

 

DEGUT, DEGUDA, DEGUTS, DEGUDES

Ara bé, l’ús de degut com a participi (del verb deure) o adjectiu sí que és correcte. Com a tal, pot presentar també les formes del femení i els plurals.

  • El retard ha estat degut a una avaria. (El significat és pràcticament idèntic al de la frase de més amunt, però les funcions de degut en cada cas són ben diferents.)
  • Ha estudiat el cas amb la deguda atenció. ( = Ha estudiat el cas amb l’atenció que calia.)