Esquarterar

19/02/2014

Esquarterar vol dir, d’entrada, ‘dividir en quarters’ el cos d’un animal o d’una persona. Un quarter és cadascuna de les parts (normalment, iguals) en què queda dividit el cos en esquarterar-lo.

Per extensió, esquarterar també té el significat de, simplement, ‘dividir en trossos el cos d’un animal o una persona’. La divisió del cos, doncs, no es fa necessàriament en quatre parts. A més d’éssers vius, també s’esquarteren coses: un terreny en parcel·les, per exemple.

En tot cas, cal tenir en compte que la forma normativa és aquesta, esquarterar, i no pas *desquartitzar, *desquartisar, *esquartitzar, *esquartisar o *desquarterar.

D’altra banda, espedaçar i especejar (de pedaç i de peça, respectivament) són formes sinònimes de esquarterar en el segon sentit.

  • Abans, en algunes festes majors, lligaven cada extremitat d’un animal en quatre cavalls diferents i l’esquarteraven d’una manera salvatge, com a celebració.
  • Se sol esquarterar un pollastre per fer-lo rostit.
  • Dexter esquartera les seves víctimes, en col·loca els trossos en bosses d’escombraries i les llença al mar.