Apretar

03/09/2013

Un lector del blog m’ha proposat que parli del verb apretar. La forma apretar cobreix bastants significats, per la qual cosa és interessant aturar-s’hi una mica. Apretar és un verb castellà, d’ús ampli i força arrelat de fa temps en la nostra llengua però no admès en català. A continuació comento els diferents significats de apretar i proposo equivalents catalans per a cada cas.

Estrènyer fort, oprimir.

M’apreten els pantalons. —> Els pantalons m’estrenyen. Els pantalons em tiben. Els pantalons em van massa estrets (o cenyits).

S’han d’apretar el cinturó. —> S’han d’estrènyer el cinturó. S’han de cenyir el cinturó.

Estar encabides moltes persones en un lloc no prou gran.

En aquest local estem molt apretades. —> Aquest local està molt atapeït de gent. Estem molt apinyades. Estem molt estretes.

Pressionar molt a algú o exigir-li un alt rendiment (laboral, per exemple).

L’apreten molt a la feina. —> El pressionen molt. El collen molt. Li estan molt a sobre.

Pressionar lleugerament (un botó).

Apreteu el botó per cridar l’ascensor. —> Premeu el botó. Pitgeu el botó. Toqueu el botó.

Apreteu aquí per anar a la pàgina web. —> Cliqueu aquí per anar a la pàgina web.

A la locució apretar a córrer

Vaig apretar a córrer. —> Vaig arrencar a córrer. Em vaig posar a córrer.

A la locució apretar el pas.

Apreta el pas, que fem tard. —> Apressa’t, que fem tard. Afanya’t. Espavila. Corre.

n. b. No he recollit tots els usos de apretar; només els que m’han semblat més freqüents. Comenteu, afegiu o pregunteu el que calgui als comentaris. Pel que fa als equivalents, són només algunes propostes; n’hi poden haver molts més (i poden variar en funció del context).