Florera

19/03/2014

L’altre dia, quan parlàvem de gerros i de gerres, em va assaltar un dubte: com hauríem de dir florero en català? Doncs bé, he vist que se’n pot dir florera. Una florera és un recipient per a posar-hi flors.

També, és clar, podem fer servir pitxergerro, que són noms una mica més genèrics. Com en dieu, vosaltres?