Som

17/10/2018

L’adjectiu som (soma, soms, somes) vol dir “poc profund”. Tot sovint s’aplica a les aigües de poca fondària: aigües somes.

  • Amb les tempestes han crescut considerablement les aigües del riu, que solen ser somes.
  • El pou és som; amb prou feines té aigua.

Fondo i fons

18/12/2013

Avui vull parlar de fondo i de fons, perquè sembla que de vegades es confonen.

FONDO

  • Fondo pot ser, principalment, adjectiu. I té el significat de ‘pregon’, de ‘profund’.

Ha tirat la clau en un pou molt fondo.

  • També pot ser un adverbi, amb el significat de ‘profundament’.

Davant la pregunta, ha respirat fondo i no ha contestat.

  • Finalment, fondo pot ser ‘una vall estreta i de parets espadades’ (DIEC2) i, doncs, ser un nom.

FONS

  • Fons és sempre un nom i pot tenir significats diversos, alguns dels quals queden il·lustrats amb els exemples següents.

Dorm a l’habitació del fons del passadís.

No hem sentit el soroll de la pedra en xocar contra el fons (perquè el pou és molt fondo).

Ha deixat el fons de la fotografia desenfocat per fer ressaltar els elements col·locats a primer terme.

L’entitat s’ha quedat sense fons i ha hagut de cancel·lar els serveis que ofereix.

  • També hi ha la locució adverbial a fons, que vol dir ‘extensament, profundament’.

Cal que estudiïs el temari a fons si vols aprovar.