Xacra

06/05/2015

Una xacra és un mal físic adquirit amb el temps a causa de l’envelliment o com a seqüela d’una malaltia o un altre dany. Les xacres de la vellesa. Les xacres de l’alcohol.

De la mateixa manera i per extensió, xacra també fa referència a una tara moral que té, per exemple, una societat, un sistema, un fet, etc. Les xacres del capitalisme.

La paraula castellana és lacra.