Portalliteres

07/02/2018

El o la portalliteres és la persona que transporta algú en una llitera. No se’n diu camiller o camillera.


Llitera

17/01/2018

Una llitera és un llit lleuger i portàtil que serveix per transportar malalts o ferits. En català no en diem camilla.

(Una llitera, és clar, també és un moble format per dos llits, l’un al damunt de l’altre.)