Esplendor

22/07/2014

L’esplendor és la llum o brillantor, molt gran, que desprèn un cos. Per exemple, parlem de l’esplendor del sol, del mar, dels ulls.

L’esplendor, així mateix i per extensió, és el grau elevat de creixement o desenvolupament en què es troba una cosa. Per exemple, podem referir-nos a l’esplendor d’una cultura, d’una ciutat, d’una persona.

Dit això, cal dir que esplendor és un nom femení; mai masculí, com en castellà.


Llanterna

05/03/2014

Una llanterna és un estri portàtil, i generalment elèctric, que fem servir per fer llum.

Si aquesta llanterna la subjectem en una cinta elàstica i ens la col·loquem al front de manera que s’aguanti, s’anomena frontal. Els excursionistes en porten per il·luminar el camí durant la nit i poder tenir les mans lliures.

A més a més, també hi ha la paraula lot, utilitzada com a sinònim de llanterna però que la normativa no admet. El GDLC, però, sí que la recull (aquí ho podeu veure) i explica que prové del nom de la marca d’un model de l’aparell. Podríem dir que la forma ha sorgit per un procés semblant al de vamba, però sense que hagi estat acceptada, en aquest cas, per la normativa.