Unànime

23/09/2014

Avui vull parlar de l’adjectiu unànime. He detectat que sovint es fa servir, erròniament, la forma *unànim per al singular masculí. Doncs bé, la forma correcta és unànime, tant per al femení com per al masculí. El plural, també invariable, és unànimes. El substantiu, unanimitat.

  • A la reunió tots van fer palès un desig unànime: fer l’activitat en un espai obert. (= A la reunió van fer palès un mateix desig.)
  • La població s’ha mostrat unànime pel que fa a la voluntat de fer una votació. (= La població ha mostrat una mateixa voluntat.)
  • La reforma de l’escala s’ha aprovat per unanimitat. (= Tothom ha estat d’acord amb la decisió de reformar l’escala).

Mateix i propi

17/09/2013

Un dels usos que té l’adjectiu mateix és fer una mena d’èmfasi en el substantiu que qualifica. És a dir, si diem, Ha vingut el mateix rei a dinar, volem remarcar l’extraordinarietat del fet que sigui justament el rei qui hagi vingut a dinar.

  • Ha vingut el mateix rei a dinar.
  • Ha detallat les característiques del crim l’assassí mateix. (No és freqüent, o ens resulta sorprenent, que sigui l’assassí qui precisament detalli les característiques del crim.)
  • El mateix Genís ha acabat fart de la feina. (Podem imaginar una situació en què el Genís està molt content amb la feina, però les coses van tan malament que fins i tot ell n’ha acabat fart.)

De vegades es fa servir, erròniamentpropi amb aquest significat. Atenció!, no podem intercanviar propi per mateix a les frases anteriors.

Mirem-nos ara, però, les frases següents.

  • Protegeix la pròpia vida i la dels altres a capa i espasa.
  • Ho he llegit amb els meus propis ulls.

Aquestes frases sí que són correctes perquè propi indica ‘possessió’.