*Empapar

04/07/2010

Últimament he sentit fer servir (fins i tot en alguns mitjans de comunicació) el verb *empapar. *Empapar és un castellanisme i no existeix en català.

Si volem dir que mullem (completament o no) una cosa o volem explicar que algú o alguna cosa s’ha mullat per acció d’algun altre agent, podem utilitzar, per exemple, amararimpregnarxopar. O simplement mullar. Sempre cal tenir en compte el context de cada cas. D’altra banda, amararimpregnar també es poden fer servir en sentit figurat.

  • Va arribar amarat de suor.
  • Cal xopar el tros de cotó amb alcohol.
  • La seva literatura sempre està amarada de tragèdia.
  • Aquest discurs està impregnat de demagògia.