Ostatge i hostatge

19/09/2018

Un ostatge és una persona que ha estat segrestada o bé una persona lliurada a l’enemic com a garantia del compliment d’un pacte (DDLC).

  • Els atracadors van prendre dues persones com a ostatges.

En canvi, hostatge vol dir ‘allotjament’, tant el lloc on algú s’allotja (o s’hostatja) com el fet d’allotjar-se (o hostatjar-se) en un lloc. Trobar hostatge, donar hostatge, buscar hostatge.

  • Durant la ruta solien demanar hostatge a les cases dels pobles per on passaven.
  • El preu de l’hostatge a la pensió no és gaire alt.

Ostatge i hostatge

08/01/2014

Avui vull parlar de ostatge i hostatge, dues paraules que es pronuncien igual (homòfones) i que pràcticament s’escriuen igual; només les fa diferents una hac.

Un ostatge és una persona que ha estat segrestada.

  • Els atracadors la van prendre com a ostatge per poder sortir del banc sense ser detinguts.

L’hostatge és el fet d’hostatjar o d’hostatjar-se, és a dir, de donar allotjament o de rebre’n. La persona que s’allotja és un hoste.

  • Ha demanat hostatge a casa seva perquè no té diners per anar a cap altre lloc.