Balb

25/01/2017

L’altre dia, un company valencià em va comentar que li sabia greu que l’adjectiu balb s’estigués perdent. Deia que moltes persones —joves, sobretot— desconeixen la paraula, per bé que sempre ha tingut un ús popular.

Balb (balba, balbs, balbes) vol dir ‘que ha quedat sense sensibilitat, que es pot moure amb dificultat’. S’aplica, especialment, als dits de les mans i els peus que han perdut sensibilitat pel fred intens. (El DIEC2 també recull que balb es pot referir a la llengua.)

A més a més, balb també té un significat metafòric. Així, podem parlar d’una voluntat balba, d’un sentiment balb, etc.

Anuncis