Mateix i propi

17/09/2013

Un dels usos que té l’adjectiu mateix és fer una mena d’èmfasi en el substantiu que qualifica. És a dir, si diem, Ha vingut el mateix rei a dinar, volem remarcar l’extraordinarietat del fet que sigui justament el rei qui hagi vingut a dinar.

  • Ha vingut el mateix rei a dinar.
  • Ha detallat les característiques del crim l’assassí mateix. (No és freqüent, o ens resulta sorprenent, que sigui l’assassí qui precisament detalli les característiques del crim.)
  • El mateix Genís ha acabat fart de la feina. (Podem imaginar una situació en què el Genís està molt content amb la feina, però les coses van tan malament que fins i tot ell n’ha acabat fart.)

De vegades es fa servir, erròniamentpropi amb aquest significat. Atenció!, no podem intercanviar propi per mateix a les frases anteriors.

Mirem-nos ara, però, les frases següents.

  • Protegeix la pròpia vida i la dels altres a capa i espasa.
  • Ho he llegit amb els meus propis ulls.

Aquestes frases sí que són correctes perquè propi indica ‘possessió’.