Ratllar

25/05/2013

Si fem una o més ratlles damunt d’unes paraules que hem escrit per tal d’esborrar-les, diem que les ratllem, i no pas que les tatxem (aquí, al GDLC, podeu veure el significat que en realitat té tatxar). No cal dir que també fem servir ratllar amb el significat de ‘fer ratlles o incisions’ en una superfície.

  • Va escriure abans amb ve baixa i, quan es va adonar de l’error, va ratllar la paraula i la va tornar a escriure correctament.
  • El diamant ratlla el vidre.