*Retràs

19/09/2013

En català no és correcte ni *retràs ni *retrassar. En canvi, podem fer servir, per exemple, per al nom, retard o demora i, per al verb, retardardemorar o endarrerir.

  • L’avió arriba amb retard.
  • Ha demorat durant mesos la resposta a la petició.
  • S’han endarrerit pel camí collint pedretes.