Ruca

12/02/2014

La ruca, a més d’una somera, és una herba molt gustosa, de fulles arrodonides, que sovint es posa a les amanides o es fa servir de condiment (s’afegeix a la pasta, per exemple). En castellà se’n diu rúcula.

ruca