Titllar

04/12/2013

Titllar és ‘atribuir una qualitat negativa a algú o a una cosa’.

  • Ha titllat les paraules d’injustes i enverinades.
  • Ha titllat l’enemic de covard (O bé: Ha titllat l’enemic com a covard).

Cal recordar que es titlla algú (o una cosa) d’una qualitat negativa, però no d’una qualitat positiva (o neutra). És a dir, no podem dir, per exemple, “l’ha titllada de simpàtica” o “ha titllat la situació d’excepcional”. En aquest cas, podem fer servir el verb qualificar, que es refereix a qualsevol qualitat, ja sigui positiva, negativa o neutra.

  • L’ha qualificat de simpàtica.
  • Ha qualificat la situació d’excepcional.

D’altra banda, he trobat que es pot fer servir taxar en el sentit de titllar, així com també tatxar. Tatxa vol dir, entre altres coses, ‘defecte’.


Ratllar

25/05/2013

Si fem una o més ratlles damunt d’unes paraules que hem escrit per tal d’esborrar-les, diem que les ratllem, i no pas que les tatxem (aquí, al GDLC, podeu veure el significat que en realitat té tatxar). No cal dir que també fem servir ratllar amb el significat de ‘fer ratlles o incisions’ en una superfície.

  • Va escriure abans amb ve baixa i, quan es va adonar de l’error, va ratllar la paraula i la va tornar a escriure correctament.
  • El diamant ratlla el vidre.