Carregar i descarregar

28/08/2012

Atenció, en català no podem dir *cargar o *descargar, sinó que hem d’allargar una mica més la paraula i dir carregar i descarregar. Els substantius corresponents que indiquen l’acció dels verbs són, respectivament, càrrega i descàrrega.

  • Aquesta zona és de càrrega i descàrrega.
  • Carrega una motxilla de 20 quilos per fer la travessa.

Llevador i llevadora

25/08/2012

Les persones que assisteixen, juntament amb el metge, les dones durant el part no s’anomenen *comadrones sinó llevadors i llevadores.