Contra corrent

20/06/2018

Contra corrent vol dir ‘en contra del corrent (de l’aigua, del vent…)’ o bé ‘en contra de l’opinió o la tendència general’. Contra corrent és una locució adverbial formada per la preposició contra i el substantiu corrent.

D’altra banda, ni el DIEC2 ni el diccionari de l’AVL no recullen la locució a contracorrent (formada per la preposició a i el substantiu contracorrent), però cal tenir en compte que la forma sí que s’inclou al GDLC, per exemple, i és àmpliament usada.

 • Els peixos neden contra corrent.
 • Les sufragistes van haver de lluitar contra corrent, amb tota l’opinió pública en contra.
Anuncis

*Mala pata

30/05/2018

L’altre dia havia de traduir l’expressió mala pata al català (per cert, una locució que la meva àvia catalana feia servir amb profusió). Doncs bé, com en podem dir? La més estàndard seria mala sort. Si volem conservar el to col·loquial de mala pata podem fer servir pega (estar de pega, per exemple).

Jo crec que segons el context també ens pot valdre malastrugança o malanança (aquesta última forma l’he trobada als diccionaris; no la coneixia). De tota manera, malastrugança se sol usar per fer referència a desgràcies grosses i, en canvi, de pega (o mala pata) remet a casos de mala sort menys greus. D’altra banda, malastrugança s’utilitza amb un cert matís de superstició. Per això deia que cal tenir en compte el context.

 • Avui estem de pega; l’ascensor s’ha espatllat un altre cop!
 • Una vegada un ciclista de pega va donar una volta i va caure dins del fang…
 • No passis per sota l’escala, que et durà malastrugança!

 

Si se us acuden altres opcions les podeu posar als comentaris i així ampliem la llista. Gràcies.


Llegums

23/05/2018

El substantiu llegum porta el gènere masculí. Per tant, parlem dels llegums i no de *les llegums.

 • Les mongetes seques o fesols, les llenties, els cigrons i la soja són llegums secs, mentre que els pèsols i les faves són llegums frescos.

 


Estendre i extens

09/05/2018

Estendre, malgrat que ve del llatí extendere, s’escriu i es pronuncia amb s i no amb x (la forma *extendre és incorrecta). En canvi, el substantiu extensió i l’adjectiu extens (i derivats com extensiu o extensible) sí que s’escriuen amb x.

 • Jo surt a estendre sa roba i me tir per es balcó i sé volar (Antònia Font).
 • No m’estendré gaire en aquest aspecte per deixar temps per fer altres consideracions.
 • L’extensió de la propietat és d’una hectàrea.
 • És una obra tan extensa que permet aprofundir en la qüestió des de diferents punts de vista.

 


Nodrir

02/05/2018

Nodrir ve del llatí nutrire. De nutrire n’han sorgit derivats que s’han introduït a la llengua amb adaptacions, com ara nodrir o nodriment, i derivats que provenen directament de la forma llatina, com ara nutrició, nutrient o nutritiu.

Per tant, cal recordar que hem de fer servir nodrir, i no pas nutrir, malgrat que tinguem formes com nutrient o nutrició.

 • Durant l’embaràs la placenta nodreix el fetus, és a dir, li transmet els nutrients necessaris per al seu desenvolupament.

*Sentadilla

18/04/2018

Heu fet mai *sentadilles? D’aquest exercici de musculació en català n’hem de dir esquat (Termcat), la forma adaptada de l’anglesa squat. Per si voleu saber què són exactament els esquats, us copio la definició que en dona el Termcat:

Exercici de musculació executat amb l’halter sobre les espatlles, per davant o per darrere del coll, o amb les manuelles, en posició dempeus, amb les cames lleugerament separades i amb les plantes dels peus en contacte total amb el terra, que consisteix a flexionar i estendre les cames, amb la columna vertebral recta.

De tota manera, pel que tinc entès els esquats també es fan sense pesos.


El contrari o al contrari

28/03/2018

Al contrari és una locució adverbial que introdueix l’alternativa totalment oposada respecte d’una afirmació que s’ha negat prèviament (DDLC). Vol dir ‘al revés’.

 • La proposta no va despertar cap acord; al contrari, tothom s’hi va oposar en rodó.
 • Tot i la seva edat no té cap mal; ben al contrari, està sa com un gra d’all.

La locució de vegades apareix precedida per un adverbi de reforç: ben al contrari o tot al contrari. Cal recordar, però, que no fem servir la locució *pel contrari.

El contrari, en canvi, vol dir ‘la cosa contrària’ i no és cap locució, sinó simplement un substantiu acompanyat del seu article.

 • El contrari de fosc és clar.
 • Va fer el contrari del que havia dit que faria en el discurs del dia anterior.