Abastament i a bastament

30/06/2015

L’altre dia comentàvem, al fil de comentaris de l’entrada anterior, que abastament és un substantiu i que a bastament una locució adverbial. De vegades, però, per confusió, s’escriuen les paraules de la locució juntes (abastament). Repassem-ho una mica, doncs:

Abastament (substantiu)

És l’acció del verb abastar. Abastar vol dir ‘proveir’.

El pou era el principal mitjà d’abastament d’aigua de la casa.

A bastament (locució adverbial)

A bastament vol dir ‘d’una manera suficient’.

Va menjar a bastament, fins que va saciar la gana.

Malgrat que el significat normatiu d’aquesta locució és aquest que comento, he pogut comprovar que l’ús general que se’n fa és el de ‘de sobres, amb escreix’. Sembla que s’ha produït una extensió del significat original. Pla Nualart ho comenta en aquest article a l’Ara.

 


A prop

19/05/2015

Avui faig aquesta entrada per dir que a prop és una locució prepositiva, formada per les partícules a i prop, dues partícules que van separades i no juntes. A prop de vegades va seguida de la preposició de (a prop de). A més, de vegades també s’omet la a de a prop de (prop de). 

Recordeu que NO hem d’escriure *aprop.

  • Va seure a prop del foc per escalfar-se.
  • A la reunió hi han assistit prop de trenta persones.
  • Veus l’ermita? Hi estem a prop.


Xacra

06/05/2015

Una xacra és un mal físic adquirit amb el temps a causa de l’envelliment o com a seqüela d’una malaltia o un altre dany. Les xacres de la vellesa. Les xacres de l’alcohol.

De la mateixa manera i per extensió, xacra també fa referència a una tara moral que té, per exemple, una societat, un sistema, un fet, etc. Les xacres del capitalisme.

La paraula castellana és lacra.


Os i ós

22/04/2015

Els substantius os i ós es diferencien només per l’accent diacrític (i per la pronunciació de la [o] oberta i tancada, respectivament, almenys en algunes zones del territori de parla catalana).

OS, OSSOS

Peça de l’esquelet. S’ha trencat dos ossos del braç. Dels nervis que passa s’ha quedat amb la pell i l’os.

ÓS, ÓSSOS, ÓSSA, ÓSSES

Mamífer corpulent de la família dels úrsids. Els óssos polars viuen al pol nord. La nena sempre dorm amb el seu ós de peluix.


Humilitat

08/04/2015

Avui m’agradaria parlar de la humilitat i aprofitar per dir que les formes *humiltat, *humildat o *humilidat no són correctes (encara que ja sabem que oralment es fan servir tot sovint). La forma normativa és, doncs, humilitat.

Buscant definicions sobre la paraula d’avui, m’ha agradat especialment la que he trobat al DRAE. La tradueixo i adapto al meu gust: “Coneixement de les pròpies limitacions i debilitats i capacitat d’obrar d’acord amb aquest coneixement.”

Com definiríeu vosaltres aquesta qualitat?


*Agotar

25/03/2015

Si un llibre ven totes les edicions fins que no en queda cap diem que s’ha esgotat.

Si creiem que una sèquia quedarà buida d’aigua per la sequera podem dir que s’esgotarà.

Si vam estudiar totes les solucions possibles que tenia un problema i les vam posar a la pràctica, sense deixar-nos-en cap, diem que vam esgotar les opcions.

Si algú es cansa enormement diem que s’esgota.

No diem, però (si volem dir-ho correctament, és clar), *s’ha agotat, *s’agotarà, *vam agotar o*s’agota. La forma correcta del verb és, doncs, esgotar, i no pas agotar.


Darrere i darrera

11/03/2015

Quan hem d’escriure darrere i quan darrera? A veure si l’esquema següent pot ajudar a aclarir la qüestió.

DARRERE

Preposició: El van fer col·locar darrere de l’arbre perquè no sortís a la fotografia.

Adverbi: El van fer col·locar darrere. L’adverbi també pot anar precedit de la contracció alSi no et vols posar al davant, posa’t al darrere.

Nom. Quan és sinònim eufemístic de culPer fer l’estirament col·loqueu el darrere damunt de la màrfega.

Tingueu en compte que en cap d’aquests casos darrere es pot escriure amb a (*darrera l’arbre, posa’t al *darrera). Fabra va recollir darrera amb aquest ús al seu diccionari (per això aquesta forma es veu a tants llocs), però cal dir que el 1995 (quan es va publicar el primer diccionari de l’IEC) aquesta forma es va rebutjar i va deixar de ser normativa.

DARRER – DARRERA – DARRERS – DARRERES

Adjectiu: He estat el darrer en arribar. La darrera vegada que la vaig veure duia els cabells llargs.

Així doncs, només hauríem d’escriure darrera quan es tracta de l’adjectiu femení (amb el significat equivalent a ‘última’).


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 171 other followers