Puntes

28/06/2017

Les puntes o la punta és un teixit de malla lleuger i transparent, brodat amb dibuixos. Abans es feia servir bàsicament per guarnir les vores d’una peça, però ara s’utilitza més i trobem el teixit col·locat de moltes maneres.

En castellà se’n diu encaje.

 

Resultat d'imatges de encaje


Manllevar

07/06/2017

Manllevar vol dir “obtenir una cosa d’algú en préstec”. És a dir, si una persona et deixa un llibre l’hi manlleves (i te’l presta). També se’n pot dir emprar o amprar.

  • Li va manllevar diners per fer front als deutes del banc i els hi va anar tornant a poc a poc.
  • Se li ha espatllat la moto i li ha manllevat el cotxe per arribar-se al poble.
  • He emprat uns quants llibres de la biblioteca per fer la recerca.