*Finiquito

28/09/2009

La paraula catalana per referir-se a la quantitat de diners que ens donen quan ens liquiden un contracte laboral és quitança (en francès també és quittance). Jo l’he sentida utilitzar alguna vegada (no gaire), però em fa l’efecte que la indiscutible guanyadora (pel que fa a l’ús) és *finiquito.


A poc a poc

21/09/2009

La locució és a poc a poc, amb la preposició duplicada. Cal que no ens descuidem la primera preposició, perquè estarem calcant l’estructura de l’expressió castellana.

  • Si camines tan a poc a poc no hi arribarem mai!
  • A poc a poc i bona lletra.

Moll i mullat

17/09/2009

Quina és la diferència entre moll i mullat? Quan hem de fer servir l’un i quan l’altre?

Doncs bé, moll és l’adjectiu que indica que alguna cosa està humida, xopa o, com diu el DIEC, “impregnada d’aigua”.

  • Hem quedat ben molls sota la pluja.
  • La roba (que hem rentat i per tant és rentable) encara és molla.

D’altra banda, mullat és el participi del verb mullar. Per tant, i aquí és on molts ens equivoquem, l’hem de fer servir només quan funcioni com a tal (quan formi part d’una forma verbal).

  • Ens hem mullat la cara per refrescar-nos.
  • Us heu mullat gaire, aquesta setmana?

Vambes

07/09/2009

Les sabatilles amb sola de goma que ens posem per fer esport s’anomenen vambes. (Ja sé que ja ho sabíeu, però vull dir que s’escriuen amb aquesta grafia i no amb una altra, com *bambes o *wambes.) Si no m’equivoco, l’Institut va admetre la paraula adaptada a l’edició del diccionari de 1995.

  • Posa’t les vambes, que sortirem a córrer.

Fer torns

06/09/2009

Fer torns és l’expressió adequada per dir que algú alterna amb algú altre per fer alguna cosa. Res de *turnar-se. També podem fer servir alternar o rellevar-se, segons el cas.

 

  • Farem torns per rentar la roba.

Rendible o rentable?

02/09/2009

Bé, tots dos adjectius són correctes, però, atenció!, tenen significats diferents.

Rendible vol dir ‘que dóna rendiment, profit, etc.’. És un terme propi de l’economia, però per extensió es fa servir força en el lèxic comú.

  • Aquesta inversió ha resultat rendible per a l’empresa.

Rentable vol dir ‘que es pot rentar’.

  • Aquesta peça de roba és rentable?

Tot sovint, per interferència amb el castellà, es fa servir per equivocació rentable per fer referència al terme econòmic. Si no és que volem dir que una inversió, una acció o uns diners es poden rentar, hem de defugir aquest adjectiu!