Balb

25/01/2017

L’altre dia, un company valencià em va comentar que li sabia greu que l’adjectiu balb s’estigués perdent. Deia que moltes persones —joves, sobretot— desconeixen la paraula, per bé que sempre ha tingut un ús popular.

Balb (balba, balbs, balbes) vol dir ‘que ha quedat sense sensibilitat, que es pot moure amb dificultat’. S’aplica, especialment, als dits de les mans i els peus que han perdut sensibilitat pel fred intens. (El DIEC2 també recull que balb es pot referir a la llengua.)

A més a més, balb també té un significat metafòric. Així, podem parlar d’una voluntat balba, d’un sentiment balb, etc.


Reposador

18/01/2017

La persona que es dedica a omplir de productes les prestatgeries d’una botiga o d’un establiment a mesura que es van buidant i que s’ocupa que quedin ben col·locats s’anomena reposadora.

Les formes són reposador, reposadora, reposadors i reposadores. En castellà se’n diu reponedor.

Reposar, a més de voler dir ‘tornar a posar’, també vol dir, és clar, ‘descansar’. Per tant, un reposador també és un lloc on es pot reposar.


Dot

11/01/2017

Els dots d’una persona són les qualitats naturals que té per fer alguna cosa. Per exemple, diem que algú té dots per fer un ofici, per a una art, per a una activitat.

  • A la competició va mostrar els seus dots de gimnasta.
  • Com que té grans dots per a l’oratòria sap convèncer l’interlocutor ràpidament.

Un dot també és l’aportació de béns que una dona feia al seu marit en casar-se (costum present encara en algunes cultures) o d’una novícia quan entra en un convent.

Recordem que dot sempre és masculí: el dot, els dots.