Recaptar

15/12/2015

Recaptar vol dir ‘percebre una quantitat de diners’, normalment en concepte d’un impost o d’una quota.

  • Quant recapta l’entitat cada any de les quotes dels socis?

Recaptar també significa ‘obtenir un objectiu després d’haver-hi insistit molt’.

  • Després d’haver lluitat molts anys, la seva causa ha aconseguit recaptar el suport d’un gran nombre d’organitzacions.

Recordeu que recaudar és la forma castellana.


Inserir

09/12/2015

Inserir vol dir ‘introduir una cosa dins d’una altra’ o ‘incloure una cosa en una altra’. Per exemple, podem dir que inserim una agulla en una vena o que inserim un article en una revista.

  • Si insereixes una moneda a la màquina, et sortirà una bola de xiclet.
  • Han inserit un vocabulari al final del llibre perquè el text sigui més comprensible.

El participi és inserit (inserida, inserits, inserides) i el nom, inserció.

En català no podem fer servir el verb *insertar, forma pròpia del castellà. També hem de dir inserible i no pas *insertable.


Claudàtor

02/12/2015

Els claudàtors, que s’utilitzen en parella, són els signes gràfics [ ] (el primer és d’obertura i el segon de tancament). També se’n diuen parèntesis rectangulars, parèntesis quadrats o gafets. En castellà se’n diuen corchetes.

A grans trets, podem dir que els claudàtors es fan servir en casos determinats per incloure en un text elements que no formen part estrictament del discurs.

Per exemple, en les citacions, si col·loquem tres punts entre claudàtors ([…]) en un punt del text, estem indicant que hi ha una part del text original que no estem reproduint.

  • “[…] Rodoreda i Anglada tipifiquen els dos exilis als quals es va veure sotmesa part de la població catalana a partir del triomf franquista.” (Marta Pessarrodona. L’exili violeta)